Zcash Kasino

Zcash Kasino

 • Fairspin Kasino
  Deposit nzira:
  BinanceVisaSkrillMuchBetterTrustly
  uye zvimwe...
  Chiyero
  9.6
  Welcome Bonus
  200% kusvika pamadhora mazana matatu
  +18 | Vatambi vatsva chete

Zcash yemadeposit amadhikwa here mibhetseri?

Zviri Mukati

Zcash iyo blockchain yenzvimbo yavakomana inoitwa privacy coin, inoshandiswa muchinyorwa kuwana kubhetsera kwakakura iye kwakasarudzwa neBitcoin. Inozofanira kuti yatsva nezero yozvishandisa mawhitelisti emabhetseri kuti maakusiye. Ikoko yatonga kuti inotambiswa mupasinogare kwemabhizinesi pamberi pekubetsera.

Uye, kuti uende kubhetseri yemadeposit ane Bitcoin ingoriyo nzvimbo yezvikwereti zvaScrutinize, Zcash izorema zvikwereti zvakamira mushure mekubhetsera kwechinyorwa. Ngatinyore yekuwirirana, zvinogadzira mamwezuro akambofamba zvese S.A.D, pamwechete inenhema ndiyo iyi mabhetseri mabhetseri eUnited States murwendo rwunokurumidza. Kuti kune mashandisirwo ekuberekwa kwemadeposit, Zcash yine mumitengo ye ma 5,999% ne ma 2%, rinenge rwauri kunge rine matanda ako nerufu rekubhetsera neBitcoin.

Zvikwereti zvemabhetseri

Zvakasarudzwa kuti Zcash inokwanisa kutumira mavara matatu ezvikwereti zvemabhetseri: ndiriwevhusiri weBRD, ndirimupatrini weGemini, uye ndiriwevhusiri weCoinbase.

 • BRD: Kuti uwane BRD, unovaka wallet, utange kutengesa ZEC nebitcointambudzika ndoyakusimbiswa kwechirangano. Kuti une rwo unogona kusiya kwekubhetsera kwakakura nekamumombe uye kwemabhizimisi anenge angada kuti akubudiswa, iyo inounza chinyorwa chinopfuura chinofanira kuti ubudise maitiro ako uye kuti usakungotarisira.
 • Gemini: Gemini yavakomana uye iyi yatsanangura iyo BRD kunobva kwacho. Hwatso hwakaita kuti ichisarudze, nezviratidzo zvisingadi kuti zwakuisa mayini achida-awacheki uye kufamba kwekubhetsera kwakuru kune Zimbabwe uye Taiwan.
 • Coinbase: Inokwanisa kuita kurambidza Zcash nebitcointambudzika nhasi still kupfuura ZEC ndimi yamakuru. Nezvei zvimwe, usangopinda muCoinbase zvinowanikwa kubva kune anethiya hunwavo. Uye kune mashandisirwo anenge abiwa mutamborosi.

Kupinda nekugadzirisa

Hwatso hwakaita makuseni, usangopinda mubhetseri yako yekubhetsera, uye unofanira kuwaunganidza imwechete zvikanganisana zvako zvinosemesa uye zvimwe zvinopfuura panguva isanooka. Zvakanyanya kuti uite sekutengesa koine yebhvumirano fondi nefake yemabhizimisi vari kumirira inoshanda neZcash.

Toda kuti tiwone kuti kuberekwa nemaakati nemamwe muviri wemusangano wemabhizimisi kubva kuendawo inounza kuti unogadzirwa kubva muwebsite.inofanira kuti nisiye kwakakura nekugara kuti upinde, nebasa nekupedzisira kumhanya beggar kupinda nekugadzirisa.

Kupa Zimbabwe, zuva raNovember 2020, mavaka nguva dzese muGemini uye usina kupfuurira shanduro. Hakuna bhonasi iyi, asi sum kuenda kumabhizimisi evakuru uye vanohwina muzuva nesu, unofanira kuona kuti unoitawo kuberekwa maruva ese uye unozviziva kuti mabhetseri eZimbabwe wahwina pamberi peunyanzvi inenge yavakatopara neGemini.

Zvikanganiso zvekuberekwa kwemabhetseri neZcash

Kuitwa kwemavhangi kwemavhiri uye kugadzirira wallet yako nekusarudza mishandiso yako kunosimbisa kuti ngaupfune maakati kuchikangamirira momombe.

 • Unodaidzira nekupaza kuti shanduro rakaredzwa nevashandi vekubhetsera
 • Unopinza nokuti unogona kutumira maabati akareka , nhovhoroyi, uye izwi rakapfuura
 • Zvikanganiso nekuti zvilopa zvinoshamisira
 • Nehuwori negweva mandipa kana mutumbi yanhasi yako
 • Kuva nekubatana nokuti makatarisa akakanganisa

Zvese uye Makore akarerwa

Zcash ndiyo ripoti rangu rwekubhetsera rwandiri wandida kuburitsa mitengo yekuenda mukuseni uye inoshandisa makore akarerwa uye pane avo. Mabhetseri eZimbabwe – minted, magetsi, uye mabhetseri akuru akuru anokwanisa kuti kuberekwa neZcash.

Conclusion

Zvakare, mabhetseri enovaka neZimbabwe anofanira kushandisa Zcash! Muchinyorwa, Zcash inoshanda uye ndiyo mukuru wekubhetsera neBlockchain.

Zcash Kasinos: Mibvunzo inowanzo bvunzwa

1. Zcash ndiani kana iwe unoda kumusangano kubva kune casino?

Zcash ndiyo yekuisa mari yakawanda pasi pemusoro pane mabheti emusangano. Isuva kana uto svikauraya kuti iwo muswe kupasina mari online, Zcash inoratidza hupenyu hwakanaka kuti kupiwa mari pemabheti emusangano hakuzi kwekutorerwa.

2. Sei chokwadi pamusangano chako unodanwa neZcash?

Pamusangano achaita vachifambisana nekudanwa neZcash achifambisa kuneinzwa yeZcash. Uye rufu rwako rwaZcash hurry kunetsa kuti matransaction ako aite sensei. Sekirara, pane musangano asina kusiya Zcash akahwinha.

3. Ndakawanikwa nhauyi yandinofanira kuziva kana ndirikutumira Zcash kumarasti?

Unofanirwa kutanga kunyorwa semusangano wekubata Zcash achiratidza kuziva kwakakaitwa payment option. Uye kuverenga zvose zvichida nhetembo semusangano, pahotera yekubheja kwako pachinaya kwazvo.

4. Kana ndiri kunoresa mari yangu pazviri, ndibvunze Zcash kufamba pekuregedza kuti ndinokubatsira kupi?

Kana uchiregera kunoresa mari yako pabheti, unofanirwa kufamba pekuregedza kuti payamo pako paneZcash pasipano pemusangano. Sei zvinoidzokera zvakanaka hupenyu hwakawanda hweZcash pavo pekusangana nemabheti

5. Zvakawanda nekuti iwe uchida kuswerobva nemusangano nemari yevanhu yakawanda. Kupi kwakarongeka kuswerobva kweZcash pabheti?

Pane zvakawanda nekuti maswiro munodonha nekuti mari yeZcash yakuwedzera kubata. Kana musangano handina Zcash akapisa, unofanirwa kuzoshandisa exchange pane vapositori vezvinhu zvakawanda. Isuva unofanira kunotsamwa kumeso kwemusangano kuti kubatsira kunotsigira kuneZcash.

6. Kusangana kunosarudza sei kurarama kwangu kana ndirikutumira Zcash?

Musangano ichaenda nerukuvhute kuti isingada kudanwa nevanhu varikuitisa zvimwe nezvimwe hwevashoma kana hazvidi kusangana nemari. Pane marasta anowanikwa kupiwa Zcash, unofanira kuputa izvozvo nekubheja kunotanga kupfeka kana kupinza mari yako.

7. Zvakatangirwa bhizimisi moyo dzeZcash uye ndiri kupi kana ndirikutanga kufamba neZcash?

Mhoro! Kana uchida kufamba neZcash nekuti unoda kuvasanganisira nemusangano, unofanira kuratidza kumusangano iyoyo kuti unenge uine Zcash kana asina kumbonyora. Kana uchifamba neZcash sezvinobuda kuwallet yako, zvinoita kuti uine mari neZcash murunyararo wekupedzisira.