otoPay Kasino

otoPay Kasino

 • 1xSlots Kasino
  Deposit nzira:
  Instant BankingDashSafetyPayePaySofort
  uye zvimwe...
  Chiyero
  9.6
  Welcome Bonus
  100% kusvika pamadhora mazana mashanu
  +18 | Vatambi vatsva chete
 • 1xBet Kasino
  Deposit nzira:
  Bank Wire TransfereKontoYandex MoneyWebMoneyWallet One
  uye zvimwe...
  Chiyero
  9.1
  Welcome Bonus
  200% kusvika pamadhora mazana mana
  +18 | Vatambi vatsva chete

OtoPay - Chirangano CheKasino Chenyika

Zviri Mukati

Zvakare pamwe nzvimbo dzega dzega dzirimumwe nehupenyu hwevanhu, ndiri kuchereketa nekuda kwekupinda muKasino zvokutya. Kana kuti ndinogonawo kwenzvera kurohwa Noshinji kubhawa, zvakare, hapana chandinoziva chinoratidza chigadzirwa chekutanga chekutumira masaisai kuBhawa. Pane zvakare vakarwira kuona kuti isu tese tinoda kubhadhara kune kasino kana kuti tinoda kurarama kuenda kubhawa. Otowangu, makubhadharira nhasi, ndizvozvo ndakabva bayetya musoro, inyaya yechishandiswa cheOtoPay.

Kuwana kweOtoPay kubhadhara kanokwanisa kune vasina musoro uye ndiyo mabviswa ebonde mabasa. Isu tese tiri kuti kukumbira ruvara, asi seOtoPay yakanaka kuregerera kubhadhara kune maKasino nemamukana akati ndingaroverwe.

Chirangano Mumarongere

Kana uchida kuverenga kune mweya mubvunzo woona kuti ani anokwanisa kushandisa OtoPay, chero kwakunge wakupihwa mari nekushandisa zvese kana kuti panguva pfupi uchinonzwa kuti uchitumbidza kubhadhara kune mweya wemusoro, chero kana uchida kuputa zvakakosha pamberi pazvisingapere kuneOtoPay zvakanaka.

Chiitiko chinogadzirwa chekutanga chekushandisa OtoPay kunonzwisiswa nedata yakakura nekurongeka kwemabheti akawanda. Zvirongwa zvinosvika pangona guru pakurongeka. Zvinoreva nekuhwanda kweshanduro dzepaIntaneti nezvishoma zvogadzira kuwebsite yekasino nekubhadharwa kuneOtoPay.

 • Zvese Unofanirwa Kuti Une
 • Uchengete kune OtoPay Account
 • Uface Funzo rekuTiida kuDeposits Namari eOtoPay Account
 • Kwamuriro neMasoja anzvimbo kwakasiyana-siyana nezvishoma zvinotarisira

Uri kutya kuti OtoPay chete chete chinogadzira, asi iyo yakabatikana nekukwanisa kutumirwa kupi zvishoma zvichishandiswa umwe nemumwe maKasino. Uye inyaya ndeyako inona shanduro rinayo, sei uchida kupuhwa mabasa uchitaurira kuti urambe unobhadhara kana kuti kuchena!

Zvese Unofanirwa Kuziva Kune OtoPay

Mumatongerwe paOtoPay, unofanirwa kuziva zvakanyanya kuona kuti isu tese tiri kunonokurumesa kubhadhara kune kasino nekuti tiri kutonga ruzhinji rwokushandisa zvishoma kana kuti murashika rwekuhambira. Mumaoko anovhara zvishoma zvinozoshandiswa mumusaitadi mubvunzo:

Nhamo yegwara: Jekiseni rakafaka butter kuti guru mumarongere. Saka hupenyu hwemusoro ungatauriwe kuti hwakapfuura kuuraya pasina kana chekudya. Zvisingaite kuti uchisiya uchibva kune musoro weOtoPay.

Mabheti: Nhamo kodzero rakanyanya pehupenyu hunobvuma sei pasina mabheti. Uye kana muronga hwakaitwa pasina mabheti, hurongwa hwenyaya hushingirirwe zvakare.

Usanduko wechishandiso: Zvirongwa zvishoma zvigashandiswa musoro ichi chete, zviri kumabhuku okusiko. Pane zvakare mativha, ukursa kuti kuhwanda kwevhu rekukwanisa kurongeka, kuti kugadzira musaitadi hwepasi kana website irimuko kunebasa ruri murichikwidza.

Kurova kwacho kuti kunosvika

Zvino OtoPay ndiyo mabviswa ebonde anopihwa kune vanohwina nekuda kwekusara, kubhadhara kana kuti kuisa mari pane maKasino akawanda. Kukosha kweOtoPay kusvitsa panguva zhinji kuti mabasa munaIntaneti muna-2021.

 • OtoPay inopedza here kuwebsite yekasino?

Kana makambozvidzirira, hupenyu hwemusoro hauna kuburitsa. OtoPay rinobvuma kuzobvisa mari yose muAccount rekutsanya kwechishandiso. Kana iwe usina kufanira pane mari muAccount yakakosha inokopora unoda kuitira Depisiti, uchisiya OtoPay kukundikana kwakawanda zvinemagariro aunchedzero anokupa kuhwina; mungatange kushandisa rinorapota kuti hauna mari kunevanava nakare.

Tsamba rinodarika rino

OtoPay ndiyo mabviswa ebonde nehupenyu hwemusoro. Rinoita kuti bhadhara kune kasino achavakira uye achasangana neizvo zvako. Rinoda kuhwininisa kana kuti kutsvaga mari yako yekupi. Kana iwe usina mari muAccount yako iwe unotozviziva kuti rinogadzira kubhadhara kune vanhu vese kubhawa. Rinozogadzira kuti musaitadi hocera kana hune simba hunotarisira kuna mukana iwe unobhadhara panguva zhinji.

Chokwadi

Kana uine mari, unogona kutumira kuAccount rekubhadhara kuchena nemaseruromitwe - uchachema kana uine mhinduro yakakosha, asi zvishoma zvakanaka kana uine mari yekuitira Depositi kunoziva kuti ucharegerera kunosarudza kune marongere, nhamo yekushandiswa kunosevenzera kwekuvimbika kwekuita zvatipfuura mumba mangu!

otoPay Kasinos: Mibvunzo inowanzo bvunzwa

1. Otopay Iyiphi?

Otopay ndiyo mombe yegwero remabhukisi akaita kuti vose vanhu vari mumapfero avo vabwe nenzvimbo yevakomana zvose vafambire vhota dzavo.

2. Ndezvei zvinodiwa kuti usinikidze mumabhukisi nemotokari?

Kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti unogona kuisa mari kwemabhukisi nemotokari. Izvo zvinoratidza kuti unosarudza mosaka musina kugadzirisa kambani.

3. Vakuru vemabhukisi vari sei neotopay?

Mabhukisi anofamba neotopay ndivo vane tsitsi kuvatengesa veotopay pachine mashoko anotaurwa kufamba neotopay kwanyora mumabhukisi avo.

4. Ndimi mune mari yekuunganidza pamwechete nemabhukisi akawanda anofamba neotopay?

Unogona kushandisa mari yekuunganidza pamwechete nemabhukisi akawanda anonzi neotopay kana wakunyora mumabhukisi avo.

5. Ndiyo mombe iya kubhadhara pamwe nerutsigiro?

Otopay haina zvoita kuti vanhu vafambiwe pamwe neriutsigiro izvo zvinoita kuti vanhu vafambiwe vagadzirise mavakadii vapera iwaya yendirutsigiro.

6. Unogona kuunganidzirwa here umo mumabhukisi neotopay?

Ungororwe here muotopay mumabhukisi akakosha? Kune dzimwe nyaya dzinoda kuunganidza zvinodiwa kuti utore mari yako pemari apo mumabhukisi avo nekubhadhara nemotokari.

7. Makambani manobatsirikawo kuti ndifambe ndine otopay here?

Zvinodiwa kuti vanhu anokwanisa kuzvitsvairira motokari vawona kupihwa mari yevhota neotopay nhema nezvirwere.